klubbstugan

Kort om klubben

Klubben har sitt fält mellan Berghem och Skene (Efter Daltorpsvägen som går mellan gamla o nya R 41) och kallas Marklanda.Vi har funnits på detta fält sedan 1975 och klubben har funnits sedan 1973.

Vi är idag ca 60 medlemmar och klubben är mycket aktiv.

Vi har inomhusflyg på vintrarna

Vi har 2 officiella flygdagar och det är lördagar och onsdagar (fm i båda fallen) . I övrigt finns inga begränsningar om man följer allmänna ljudnormer.

Onsdagarna är mest ämnade för pensionärer, av naturliga skäl, men det händer ganska ofta att yngre/arbetande medlemmar tar ledigt just på onsdagarna för att kunna flyga.

Vi har haft en glädjande tillströmning av nya medlemmar under de senaste åren. Detta utan att vi gjort någonting. Vi har inte haft några ambitioner på att växa oss jättestora utan istället försökt ta vara på de medlemmar som kommit till oss och hjälpt dessa. Stämningen i klubben är suverän och av vad vi hört så är detta anledningen till att nya medlemmar tillkommit. Vi har flera medlemmar från orterna kring oss ex.  Borås, Landvetter, Göteborg, Bollebygd, Kind och så naturligtvis Mark.

Vi är inte anslutna till SMFF. Vi har gått ur eftersom vi inte såg någon glädje i att betala för detta medlemskap. Klubben har en egen försäkring som gäller på fältet. Vi kräver att varje medlem skall ha en gällande hemförsäkring, detta framför allt för inomhusflyget o andra aktiviteter som ligger utanför Marklanda.

Medlemsavgiften är för närvarande 400 Kr per år (gäller senior om man är under 18 år kostar det endast 100 kr).

99% av alla medlemmar i klubben har en e-postadress och vi inom styrelsen informerar om allt och sänder mycket mail till medlemmarna. På detta sätt är det även lätt att fatta gemensamma beslut och efterhöra synpunkter. Vi är mycket restriktiva med administration i övrigt.