klubbstugan

Möte

På vinterhalvåret arrangeras månadsmöten, oftast med något tema. Dessa möten brukar hållas i Örbyhallens Cafeteria.

Mötets innehåll

Mötena hålls första torsdagen i varje månad under tiden oktober-mars i Örbyhallens Cafeteria. Tid 1900 - 2100. Vi strävar efter att ha ett tema vid varje möte. Detta tema behöver inte nödvändigtvis handla om flyg utan även andra intressanta ämnen kommer upp

 

Karta