Säkerhet

Säkerhet

Flygning vid fältet:

Ta en klämma från Radio-tavlan med din frekvens före ni slår på sändaren. (Gäller enbart 35 MhZ)

Flyg aldrig bakom depån. Nätet som avgränsar fältet och depån utgör även den linje som inte får passeras!

Vid landning gör övriga uppmärksam genom att säga högt & tydligt "JAG LANDAR!"

När något går galet säg med tydlig stämma "NÖDLANDNING!"

 

Inomhusflygning:

kontakta den ansvarige vid varje tillfälle